เพิ่มความหนา 1 นิ้ว

100฿

สำหรับการเพิ่มความหาของฟูก ทุกๆ1 นิ้ว ราคาจะเพิ่มขึ้น 100 บาท

เช่น ถ้าฟูกคุณลูกค้าหนา 10 นิ้ว ก็ให้กดเพิ่มความหนาจำนวน 2 รายการ ( เพิ่มขึ้น 2 นิ้ว จาก หนาปกติที่ 8 นิ้ว)

ถ้าฟูกคุณลูกค้าหนา 12 นิ้ว ก็ให้กดเพิ่มความหนาจำนวน 4 รายการ ( เพิ่มขึ้น 4 นิ้ว จาก หนาปกติที่ 8 นิ้ว)

ถ้าฟูกคุณลูกค้าหนา 14 นิ้ว ก็ให้กดเพิ่มความหนาจำนวน 6 รายการ ( เพิ่มขึ้น 6 นิ้ว จาก หนาปกติที่ 8 นิ้ว)

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับการเพิ่มความหาของฟูก ทุกๆ1 นิ้ว ราคาจะเพิ่มขึ้น 100 บาท

เช่น ถ้าฟูกคุณลูกค้าหนา 10 นิ้ว ก็ให้กดเพิ่มความหนาจำนวน 2 รายการ ( เพิ่มขึ้น 2 นิ้ว จาก หนาปกติที่ 8 นิ้ว)

ถ้าฟูกคุณลูกค้าหนา 12 นิ้ว ก็ให้กดเพิ่มความหนาจำนวน 4 รายการ ( เพิ่มขึ้น 4 นิ้ว จาก หนาปกติที่ 8 นิ้ว)

ถ้าฟูกคุณลูกค้าหนา 14 นิ้ว ก็ให้กดเพิ่มความหนาจำนวน 6 รายการ ( เพิ่มขึ้น 6 นิ้ว จาก หนาปกติที่ 8 นิ้ว)