VDO ความรู้เรื่องโรคภูมิแพ้ ตอนที่ 1

ความรู้เรื่องโรคภูมิแพ้ ตอนที่ 1 

โดย คุณหมอโบ พญ.นันทนัช หรูตระกูล 

– โรคภูมิแพ้คืออะไร 

– โรคภูมิแพ้ประกอบไปด้วยโรคอะไรได้บ้าง